BHV

BHV

leder bedrijf is volgens de wet verplicht maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Hieraan kan worden voldaan door medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverleners. ln onze cursus bedrijfshulpverlening worden de cursisten opgeleid om deze taken zoals omschreven in de Arbo- wet adequaat te kunnen uitvoeren.  Zij dienen een helpende hand te bieden bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. 

De verkorte basiscursus biedt uitkomst door de mogelijk voor het volgen van een E-Learning module, b.v. wanneer certificaat te lang is verlopen of als een medewerker al over voldoende voorkennis beschikt. 
Kortom, leer de theorie via E-Learning en oefenen in de praktijk
De cursisten oefenen tijdens het onderdeel brandbestrijding met echt vuur en met verschillende brandblusmiddelen. Het onderdeel ontruimen wordt beoefent in de proktijk met gebruik van communicatiemiddelen en het uitvoeren van verschillende scenario's. 

Bezoek website NIBHV

Informatie aanvraag BHV

Bedankt! Je bericht is verstuurd.
Niet mogelijk om je bericht te sturen. Controleer de fouten en probeer opnieuw a.u.b. .