Cursus ALS voor professionals

ALS cursus

De ALS-cursus biedt een gestandaardiseerde benadering van cardiopulmonale reanimatie bij volwassenen. De cursus is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals van wie wordt verwacht dat zij ALS toepassen, zowel in als buiten het ziekenhuis.
Het multidisciplinaire karakter van de cursus moedigt aan tot efficiënt teamwork. Door gezamenlijk te oefenen wordt aan alle ACLS-hulpverleners de kans geboden om ervaring op te doen ols lid en leider van een reanimatieteam.
De cursus omvat workshops, vaardigheidstrainingen, simulatie-onderwijs
(Cardiac Arrest simulation / CAS) en lezingen. De kennis van de kandidaten wordt getest aan de hand van meerkeuzevragen. Praktische vaardigheden in luchtweg management en de initiële benadering van een gecollabeerde patiënt, inclusief basic life support en defibrillatie (indien nodig) worden continu beoordeeld. Er vindt ook een beoordeling plaats van een gesimuleerde examenscenario (CAS Test).

Vooropleiding - artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals.

Informatie aanvraag ALS

Bedankt! Je bericht is verstuurd.
Niet mogelijk om je bericht te sturen. Controleer de fouten en probeer opnieuw a.u.b. .